“Bài học phát triển đội ngũ của Hưng Phát cùng UDOO”

“Có một câu nói: ‘Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình; nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.’ Để phát triển mạnh mẽ một đội nhóm, vị trí của mỗi cá nhân trong tập thể không quan trọng, quan trọng nhất là ba kỹ năng chính: giao tiếp, quản lý thời gian và làm việc nhóm. Tinh thần tập thể là trái tim của mọt tổ chức.

Nhằm xây dựng một đội ngũ vững mạnh, ban lãnh đạo Công ty Hưng Phát đã tổ chức khóa học Perfect Team cùng UDOO diễn ra trong 4 tháng. Khóa học nhấn mạnh sự gia tăng hiệu suất công việc, sự gắn kết, thấu hiểu, và đặc biệt là áp dụng phương pháp “Trí tuệ tập thể” để tạo ra đội ngũ nhân sự hiệu suất cao, đóng góp vào giá trị của doanh nghiệp.

Chúng tôi là 1 Perfect Team

Ngay sau buổi học đầu tiên vào ngày 09/11, nhân viên Hưng Phát đã có cái nhìn sâu hơn về đồng nghiệp và đội ngũ của họ. Mọi người tự do chia sẻ cảm xúc, sở thích trong công việc, và mong đợi của họ. Điều này đã giúp thúc đẩy sự gắn kết trong Công ty Hưng Phát, củng cố kỹ năng làm việc nhóm và nâng cao hiệu suất làm việc.

Nguồn: Hungphat News.”