Tư vấn bán hàng:

Trang chủGian hàngThiết bị đo kiểmThiết bị kiểm tra lực siết ốc vít Kanon SGK

Thiết bị kiểm tra lực siết ốc vít Kanon SGK

Mô tả

Model
(gf.cm/kgf.cm)
Range
(CW/CCW)
Increment Old Model
(mN.m/cN.m)
New Model
(mN.m/cN.m)
Range
(CW/CCW)
Increment Chucking
dia.
Total
length
Dimensions ( mm ) Weight
Grip dia. Total length (without chuck)
gf.cm/kgf.cm mN.m/cN.m ᶲmm mm ᶲD1 L1 L2 kg
90( I )SGK 10 ~ 90 gf.cm 2 gf.cm N90( I )SGK MN9SGK 1 ~ 9 mN.m 0,2 mN.m 1 ~ 6,5 106 43 81 57,5 0,29
150(I)SGK 20 ~ 150   // 2    // N150( I )SGK MN15SGK 2 ~ 15    // 0,2    //
300(I)SGK 40 ~ 300   // 5    // N300( I )SGK MN3OSGK 4 ~ 30    // 0,5    //
600(I)SGK 50 ~ 600   // 10   // N600( I )SGK MN6OSGK 5 ~ 60    // 1      //
1200(I)SGK 100 ~ 1200 // 20   // N 1200( I )SGK MN120SGK 10 ~ 120   // 2      //
2400(I)SGK 200 ~ 2400 // 50 N2400( I )SGK MN240SGK 20 ~ 240   // 5      //
1.5(II)SGK 0,1 ~ 1,5  kgf.cm 0,02 kgf.cm N1.5(II)SGK CN15SGK 1 ~ 15 cN.m 0,2 cN.m 1 ~ 8,5 134 63 100 73 0,6
2.4(II)SGK 0,2 ~ 2,4     // 0,02    // N2.4(II)SGK CN24SGK 2 ~ 24     // 0,2    //
3.6(II)SGK 0,4 ~ 3,6     // 0,05    // N3.6(II)SGK CN36SGK 4 ~ 36     // 0,5    //
6(II)SGK 0,5 ~ 6       // 0,1      // N6(II)SGK CN6OSGK 5 ~ 60     // 1      //
9(II)SGK 1 ~ 9         // 0,2    // N9(II)SGK CN9OSGK 10 ~ 90   // 2      //
15(II)SGK 1 ~ 15       // N15(II)SGK CN150SGK 10 ~ 150 // 2     //
Danh mục SP