Số 38 TT37, KĐT Văn Phú, Hà Đông
Thứ 2 - Thứ 7 8:00 am - 17:00 pm
Miễn Phí Vận Chuyển

Trang chủGian hàngDụng cụ hoạt động bằng khí nénSúng vặn vít Uryu US-LT10B, US-LT20A-10, US-LT30A-17, US-LT30AL-17, US-LT30B-11, US-LT30BL-11, US-LT40A-08, US-LT40AL-15, US-LT40BL-15, US-LT40BL-08

Súng vặn vít Uryu US-LT10B, US-LT20A-10, US-LT30A-17, US-LT30AL-17, US-LT30B-11, US-LT30BL-11, US-LT40A-08, US-LT40AL-15, US-LT40BL-15, US-LT40BL-08

Súng vặn vít Uryu US-LT10B, US-LT20A-10, US-LT30A-17, US-LT30AL-17, US-LT30B-11, US-LT30BL-11, US-LT40A-08, US-LT40AL-15, US-LT40BL-15, US-LT40BL-08

Mô tả

Thông tin số ký thuật

Model Kích thước vít Dải lực Tốc độ không tải Tổng chiều dài Khối lượng không bao gồm đầu Bit Từ tâm đến cạnh bên Kích thước dây khí Mức khí tiêu hao trung bình
mm in Nm in-lbs rpm mm in kg Ib mm in mm in m3/min ft3/min
US-LT10B 2.6 No.3 0.20-0.60 1.8-5.3 1000 191 7 33/64 0.29 0.63 12.0 31/64 6.35 1/4 0.15 5.2
US-LT20A(B)-26 2.2 No.2 0.15-0.35 1.3-3.1 2600 180 7 3/32 0.34 0.68 13.0 33/64 6.35 1/4 0.16 5.6
US-LT20A(B)-18 2.6 No.3 0.25-0.70 2.2-6.2 1800 180 7 3/32 0.34 0.68 13.0 33/64 6.35 1/4 0.16 5.6
US-LT20A(B)-10 3 No.5 0.35-1.10 3.1-9.68 1000 180 7 3/32 0.34 0.68 13.0 33/64 6.35 1/4 0.16 5.6
US-LT30A(B)-23 3 No.5 0.40-1.00 3.5-8.8 2300 187 7 23/64 0.43 0.94 15.5 39/64 6.35 1/4 0.20 7.0
US-LT30A(B)-17 3.5 No.6 0.70-1.50 6.2-13.2 1700 187 7 23/64 0.43 0.94 15.5 39/64 6.35 1/4 0.20 7.0
US-LT30A(B)-11 4 No.8 1.10-2.10 9.7-18.5 1100 187 7 23/64 0.43 0.94 15.5 39/64 6.35 1/4 0.20 7.0
US-LT40A(B)-21 4 No.8 1.00-1.70 6.2-15.0 2100 209 8 15/64 0.65 1.43 16.5 41/64 6.35 1/4 0.30 10.5
US-LT40A(B)-15 4 No.8 1.00-2.20 6.2-19.4 1500 209 8 15/64 0.65 1.43 16.5 41/64 6.35 1/4 0.30 10.5
US-LT40A(B)-08 5 No.10 1.60-4.00 14.1-35.2 800 209 8 15/64 0.65 1.43 16.5 41/64 6.35 1/4 0.30 10.5
US-LT50B-17 4-5 No.8-No.10 1.50-2.60 9.7-23.0 1700 240 9 29/64 1.00 2.20 19.5 49/64 9.50 3/8 0.50 17.5
US-LT50B-08 5-6 No.10-1/4 3.00-5.50 26.4-48.4 800 240 9 29/64 1.00 2.20 19.5 49/64 9.50 3/8 0.50 17.5
US-LT50B-05 5-6 No.10-1/4 5.00-10.5 44.0-92.4 480 240 9 29/64 1.00 2.20 19.5 49/64 9.50 3/8 0.50 17.5
US-LT30A(B)L-23 3 No.5 0.40-1.00 3.52-8.8 2300 229 8 15/64 0.53 1.16 15.0 19/32 6.35 1/4 0.20 5.2
US-LT30A(B)L-17 3.5 No.6 0.70-1.50 6.2-13.2 1700 229 8 15/64 0.53 1.16 15.0 19/32 6.35 1/4 0.20 5.2
US-LT30A(B)L-11 4 No.6 1.10-2.10 9.7-18.5 1100 229 8 15/64 0.53 1.16 15.0 19/32 6.35 1/4 0.20 5.2
US-LT40BL-21 4 No.8 1.00-1.70 8.8-15.0 2100 249 9 25/32 0.70 1.54 17.0 21/32 6.35 1/4 0.30 5.6
US-LT40A(B)L-15 4 No.8 1.00-2.20 8.8-19.4 1500 249 9 25/32 0.70 1.54 17.0 21/32 6.35 1/4 0.30 5.6
US-LT40BL-08 5 No.10 1.60-4.00 14.1-35.2 800 249 9 25/32 0.70 1.54 17.0 21/32 6.35 1/4 0.30 5.6