Số 38 TT37,KĐT Văn Phú, Hà Đông
Thứ 2 - Thứ 7 8:00 am - 17:00 pm
Miễn Phí Vận Chuyển

Súng vặn vít Panasonic EYFEA1N2S / EYFEA1N

Mô tả

Chuck Size 1/4” Hex Quick Change
Max.Torque High: 2.0 N·m
Low: 6.0 N·m
Speed at No Load High: 0~900 rpm
Low: 0~300 rpm
Clutch Torque (Approx.) High: 0.3 N·m-2.0 N·m (stage 1-10, 0.19 N·m per stage)
Low: 0.3 N·m-4.0 N·m (stage 1-21, 0.19 N·m per stage)
Charging Time Usable: 35 minutes, Full: 60 minutes
(Battery pack EY9L20, charger EY0L20)
Weight (incl.battery) 630g
Size (LxHxW) 145mm x 198mm x 42mm
Max. Screws Driving High mode: M4 screw
Low mode: M5 screw
Working Capacity Fastening Screws in Sheet Metal (M2.5 x 6mm)
High: Approx.1900 pcs
Screws in Sheet Metal (M4 x 10mm)
High: Approx.1850 pcs
Screws in Sheet Metal (M5 x 8mm)
Low: Approx.1450 pcs
Standard Accessory EYFEA1N2S
2 X 1.5Ah Li-ion battery pack (EY9L20)
Charger (EY0L20)
Clutch & H/L switch lock cover
EYFEA1N
Clutch & H/L switch lock cover
Function
  • Auto Shut-Off Function
  • Auto-Power Stop Function
  • LED Light
  • Clutch & H/L switch lock cover
  • Electronic brake