Số 38 TT37,KĐT Văn Phú, Hà Đông
Thứ 2 - Thứ 7 8:00 am - 17:00 pm
Miễn Phí Vận Chuyển

Súng vặn vít Panasonic EY7410LA1S

Mô tả

Model / Type EY7411LA1S EY7411LA1C
Voltage 3.6V 3.6V
Battery capacity accord. to IEC (technology) 1.5Ah (Li-ion) 1.5Ah (Li-ion)
Charging time (usable / full) 15 / 30min. 15 / 30min.
Speed at no load (low / high) in rpm 200 / 600min-1 (rpm) 200 / 600min-1 (rpm)
Max. torque (stalling / instant torque) 1.5 / 4.4Nm 1.5 / 4.4Nm
Clutch torque Approx. 0.3 – 2.9Nm Approx. 0.3 – 2.9Nm
Clutch stages 21 21
Torque per stage ca. 0.1Nm ca. 0.1Nm
Size (Ø x L in stick position x H in crease position) 46 x 283 x 148mm 46 x 283 x 148mm
Weight (incl. battery) 0.5kg 0.5kg
Standard accessories 1 x battery EY9L10B
charger EY0L10B
1 x battery EY9L10B
without charger