Số 38 TT37,KĐT Văn Phú, Hà Đông
Thứ 2 - Thứ 7 8:00 am - 17:00 pm
Miễn Phí Vận Chuyển

Dụng cụ vặn ốc hoạt động bằng điện Estic (Handy 2000 lite)

Mô tả

Dòng công cụ | Danh sách công cụ

Tỷ lệ mô-men xoắn
(Nm)
Mô hình công cụ
Loại góc Loại súng lục Loại thẳng
5 EH2-R0005-P EH2-R0005-S
10 EH2-R0010-P EH2-R0010-S
16 EH2-R1016-P EH2-R1016-S
20 EH2-R1020-A EH2-R1020-P EH2-R1020-S
30 EH2-R1030-A
35 EH2-R2035-S (PH) EH2-R2035-S
50 EH2-R2050-A
55 EH2-R2055-S (PH) EH2-R2055-S
80 EH2-R2080-A
85 EH2-R2085-PH EH2-R2085-S
120 EH2-R2120-A EH2-R2120-PH EH2-R2120-S
180 EH2-R2180-A
200 EH2-R3200-S
260 EH2-R3260-S
270 EH2-R3270-A
320 EH2-R3320-S
370 EH2-R3370-A
420 EH2-R3420-S
450 EH2-R3450-A
600 EH2-R3600-A

Dòng công cụ | Loại súng lục (Trực tiếp hoặc Xung)

Phạm vi mô-men xoắn áp dụng: 1 ~ 120Nm

Mô hình công cụ Mô-men xoắn áp dụng Tối đa Tốc độ Output Shaft Weight Tightening mode
(Nm) (rpm) (mm) (Kg)
EH2-R0005-P 1-5 2543 9.5 sq 1.1 Direct/Pulse
EH2-R0010-P 2-10 1415 9.5 sq 1.1 Direct/Pulse
EH2-H0015-P 3-15 3075 9.5 sq 1.2 Pulse
EH2-R1016-P 3.2-16 1871 9.5 sq 1.4 Direct/Pulse
EH2-R1016-PH 3.2-16 1871 9.5 sq 1.4 Direct/Pulse
EH2-R1020-P 2-20 1580 9.5 sq 1.4 Direct/Pulse
EH2-R1020-PH 2-20 1580 9.5 sq 1.4 Direct/Pulse
EH2-H1030-P 6-30 3075 9.5 sq 1.4 Pulse
EH2-P1050-P 10-50 1580 12.7 sq 1.7 Pulse
EH2-S1050-P 10-50 2121 12.7 sq 1.7 Pulse
EH2-T0050-P 10-50 2121 12.7 sq 1.5 Pulse
EH2-R2085-PH 17 – 85 605 12.7 sq 2.7 Direct
EH2-R2120-PH 24 – 120 438 12.7 sq 2.8 Direct

Tool line up | Angle type (Direct or Pulse)

Applicable Torque Range : 4~600Nm

Tool model Applicable
Torque
Max. Speed Output Shaft Weight Tightening mode
(Nm) (rpm) (mm) (Kg)
EH2-R1020-A 4-20 1541 9.5 sq 1.4 Direct/Pulse
EH2-R1030-A 6-30 1053 9.5 sq 1.5 Direct/Pulse
EH2-T0040-A 8-40 1885 9.5 sq 1.7 Pulse
EH2-R2050-A 10-50 1169 9.5 sq 2.1 Direct/Pulse
EH2-H1070-A 14 – 70 1500 12.7 sq 2 Pulse
EH2-R2080-A 16 – 80 720 12.7 sq 2.5 Direct/Pulse
EH2-H2100-A 20 – 100 1125 12.7 sq 2.8 Direct/Pulse
EH2-R2120-A 24 – 120 404 12.7 sq 3 Direct/Pulse
EH2-H2140-A 28 – 140 753 12.7 sq 3.3 Pulse
EH2-R2180-A 36 – 180 276 19.0 sq 3.2 Direct/Pulse
EH2-R3270-A 54 – 270 265 19.0 sq 7.7 Direct
EH2-R3370-A 74 – 370 207 19.0 sq 7.7 Direct
EH2-R3450-A 90 – 450 172 25.4 sq 10.5 Direct
EH2-R3600-A 120 – 600 126 25.4 sq 10.5 Direct

Tool line up | Straight type (Direct or Pulse)

Applicable Torque Range : 1~420Nm

Tool model Applicable Torque
Range
Max. Speed Output Shaft Weight Tightening mod
(Nm) (rpm) (mm) (Kg)
EH2-R0005-SC 1-5 2543 9.5 sq 1.1 Direct/Pulse
EH2-R0005-SL 1-5 2543 6.35 Hex 1.2 Direct/Pulse
EH2-R0005-SP 1-5 2543 6.35 Hex 1.2 Direct/Pulse
EH2-R0010-SC 2-10 1415 9.5 sq 1.1 Direct/Pulse
EH2-R0010-SL 2-10 1415 6.35 Hex 1.2 Direct/Pulse
EH2-R0010-SP 2-10 1415 6.35 Hex 1.2 Direct/Pulse
EH2-R1016-S 3.2-16 1871 9.5 sq 1.3 Direct/Pulse
EH2-R1020-S 2-20 1580 9.5 sq 1.3 Direct/Pulse
EH2-R2035-S 7-35 1754 9.5 sq 2 Direct/Pulse
EH2-R2055-S 11-55 1080 12.7 sq 2.2 Direct/Pulse
EH2-R2085-S 17 – 85 605 12.7 sq 2.4 Direct/Pulse
EH2-R2120-S 24 – 120 438 12.7 sq 2.5 Direct/Pulse
EH2-R3200-S 40 – 200 397 19.0 sq 6 Direct
EH2-R3260-S 52 – 260 311 19.0 sq 6 Direct
EH2-R3320-S 64 – 320 258 19.0 sq 6.5 Direct
EH2-R3420-S 84 – 420 189 19.0 sq 6.5 Direct

High speed tool line up | Pulse mode only tool list

Tool model Type Applicable Torque Range Max. Speed Output Shaft Weight
Nm ft lb vòng / phút vòng / phút mm Inch Kilôgam lb
(100VAC) (200VAC)
EH2-H0015-P Súng lục 3-15 2,2-11,1 2000 3075 9.5 3/8 1,2 2,6
EH2-H1030-P 6-30 4.4-21.1 1,4 3.1
EH2-S1050-P 10-50 7,4-36,9 1400 2121 12,7 1/2 1,7 3.7
EH2-H0020-A Góc 43941 3.0-14.8 1027 1540 9.5 3/8 1,2 2,7
EH2-H1070-A 14-70 10,3-51,6 1000 1500 12,7 1/2 2 4.4
EH2-H2100-A 24-100 17,7-73,8 750 1125 2,6 5,7
EH2-H2140-A 36-140 26,6-103,3 502 753 19 3/4 3 6.6