Tư vấn bán hàng:

Cờ lê cân lực đồng hồ Kanon TOK-G

Mô tả

Model Range Increment Model Range Increment Square drive Total length Dimensions (mm) Weight
(kgf.cm/kgf.m) (CW/CCVV) (N.m) (CW/CCW) Head Body
(kgf.cm/kgf.m) N.m mm mm A B C D E F G kg
60TOK-G 6 ~ 60    kgf.cm 1 kgf.cm N 6TOK-G 0,6 ~ 6 0,1 6.35
(1/4”)
260 35 38,5 7,5 58 90 37 21,5 0,5
120TOK-G 10 ~ 120   // 2  // N 12TOK-G 1 ~ 12 0,2
300TOK-G 50 ~ 300 // 5  // N 30TOK-G 5 ~ 30 0,5 9.53
(3/8”)
323 35 43 11 60 90 37 21,5 0,61
500TOK-G 50 ~ 500 // 5  // N 50TOK-G 5 ~ 50 0,5
700TOK-G 100 ~ 700 // 10 // N 70TOK-G 10 ~ 70 1
1400TOK-G 200 ~ 1400 // 20 // N 140TOK-G 20 ~ 140 2 12.7
(1/2”)
463 39 49 14 65 90 41 22,5 0,87
2000TOK-G 200 ~ 2000 // 20 // N 200TOK-G 20 ~ 200 2
3000TOK-G 3 ~ 30     kgf.m 0,5 kgf.m N 300TOK-G 30 ~ 300 5 19.05
(3/4”)
682 41 55 20 77 90 ᶲ30 1,6
4200TOK-G 4 ~ 42  // 1  // N 420TOK-G 40 ~ 420 10 955 48 60 ᶲ34 2,5
5500TOK-G 5 ~ 55  // 1  // N 550TOK-G 50 ~ 550 10 1110 50 80 ᶲ38 ᶲ30 3,8
7000TOK-G 7 ~ 70  // 1  // N 700TOK-G 70 ~ 700 10 25.4
(1”)
1280 54 64 85 ᶲ43 ᶲ32 6,2
8500TOK-G 10 ~ 85  // 1  // N 850TOK-G 100 ~ 850 10 1384 58 72 27 93 90 ᶲ45 ᶲ34 7,1
10000TOK-G 10 ~ 100 // 2  // N 1000TOK-G 100 ~ 1000 20 1484 66 74 94  ᶲ51 ᶲ40 7,3
14000TOK-G 20 ~ 140 // 2  // N 1400TOK-G 200 ~ 1400 20 1696 9
Danh mục SP