Tư vấn bán hàng:

Cân bằng khí Uryu LR-09

Cân bằng khí Uryu LR-09

Mô tả

Thông số kỹ thuật

Model Max Suspending Capacity Air Hose Size
I.D. x o.D. x length
Weight (about) Max Stroke Max
Air Pressure
kg lb mm in kg lb mm in Mpa psi
LR-09(B-90) 1,4 3,08 5 × 8.5 × 900 13/64 × 21/64 × 35   7/16 0,85 1,87 700 27 9/16 1 142
LR-09(B-200) 1,4 3,08 5 × 8.5 × 2000 13/64 × 21/64 × 78 47/64 0,9 1,98 700 27 9/16 1 142
Danh mục SP